איחסון בענן

יולי 8 , 2015 3:24

הענן. הממד שבו הכל מאוחסן, בטוח, נגיש מכל מקום, בכל עת.
מערכות יינון מציעות לך שטח משלך על הענן עבור האתר / השרת שלך / או כל שימוש אחר,
יחד עם מחיר סבירים ותמיכה.